เจ้าหน้าที่บริหารกลยุทธ์

รายละเอียดของงาน

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาด้านการตลาด
- วิเคราะห์ Perfomance Marketing ด้วยคณิตศาสตร์และสถิติ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำ อาคารว่องวานิช ตึกบีชั้น 17 ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง
-
อายุ 22 - 30 ปี
-
วุฒิ ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ , บริหารธุรกิจ , สถิติ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-
สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
-
***ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์***

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน www.jobvgroup.com
2.
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น.

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล(คุณโจ,คุณเต้ย) สรรหาส่วนกลาง กลุ่มบริษัท วิริยะกรุ๊ป
100/40-42 (บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด) ชั้น 17 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระรามเก้า และ อาคาร RS Tower ชั้น 34 ( บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัด) ถนนรัชดาภิเษก (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ)  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

โทร : 02-642-3216 ต่อ 188 และ 02-645-0510 ต่อ 1104 , มือถือ 086-341-9344
แฟกซ์ : 02-642-3167
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.