วิศวกรไฟฟ้า (ฝ่ายขาย)

รายละเอียดของงาน

วิศวกรไฟฟ้า (ฝ่ายขาย)
- นำเสนองานระบบเเละโซลูชั่นให้กับลูกค้า
- ออกเเบบเเละสามารถจัดทำรายการคำนวณด้านไฟฟ้า
- จัดเตรียมเอกสารเเละยื่นเอกสารที่จำเป็นต่อลูกค้า
- จัดทำ Cost Budget เเละ BOQ ในงานระบบไฟฟ้าเพื่อประมาณราคา
Electrical Site Engineer
- เคลียงานระบบเเละถอดวัสดุจากเเบบ
- ควบคุมงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศเเละระบบกล้องวงจรปิด ดับเพลิง
ให้เป็นไปตามงบประมาณทีกำหนด
- ตรวจสอบการเบิก Payment ของผู้รับเหมา
- ตรวจตรา ถ่ายภาพเเละรายงานความคืบหน้าของงานประจำวัน
- รับผิดชอบระบบโครงการก่อสร้าง

สถานที่ปฏิบัติงาน

อาคารว่องวานิช ชั้น 17 พระราม 9
แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อัตรา

2 อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-
วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-
มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ หน่วยงานราชการ หรืออุตสาหกรรม
-
มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
-
มีทักษะด้านการสื่อสาารภาษาอังกฤษได้ดี ( Electrical Site Engineer )
-
มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี ( Electrical Site Engineer )
-
มีทักษะด้านการบริหารการจัดการ ทำงานภายใต้เเรงกดดันได้ดี ( Electrical Site Engineer )
-
สามารถทำงาน ต่างจังหวัดได้ ( Electrical Site Engineer )

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่าน www.jobvgroup.com
2.
สมัครด้วยตนเองที่บริษัท วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:00 - 16:00 น.

ติดต่อ

ฝ่ายบุคคล(คุณโจ,คุณเต้ย) สรรหาส่วนกลาง
กลุ่มบริษัท วิริยะกรุ๊ป
100/40-42 (บริษัท ธนบุรีพานิชลีสซิ่ง จำกัด) ชั้น 17 อาคารว่องวานิช ตึกบี ถนนพระรามเก้า และ อาคาร RS Tower ชั้น 34 ( บริษัท วิริยะลีสซิ่ง จำกัด) ถนนรัชดาภิเษก (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมฯ)  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310

โทร : 02-642-3216 ต่อ 188 และ 02-645-0510 ต่อ 1104 , มือถือ 086-341-9344
แฟกซ์ : 02-642-3167
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.